Emerald Consult

Právne služby

Súčasný biznis potrebuje neustálu právnu podporu – ako v organizáciách v každodennej činnosti, tak aj pri vykonávaní jednotlivých tranzakcií a netypických obchodných dohodách. Prihliadajúc na medzinárodný charakter obchodu našich klientov, poskytovanie právnej pomoci – je neľahká a nákladná úloha.

Túto úlohu môžete vyriešiť samostatne, najať si odborníkov alebo právnické spoločnosti v každej krajine, kde pôsobíte, alebo môžete zadať celú právnu agendu vášho biznisu spoločnosti Emerald Consult.

V prípade, že nám zveríte vašu právnu podporu, získate:

  • Komplexný právny servis existujúcej činnosti – prípravu, analýzu a úschovu dokumentov, právnu expertízu daňových a finančných tokov, štandardných transakcií, schémy spolupráce so sprostredkovateľmi. Konzultácie v právnych otázkach.
  • Právne zabezpečenie jednotlivých projektov: prípravu výkazov, expertíz, spoluprácu pri zložitých obchodných tranzakciách a procesoch (vrátane štrukturálnych zmien – spojeniach/zlúčeniach, zmien v zložení majiteľov/akcionárov/beneficientov atď.)
  • Istotu v úplnej ochrane svojich aktív pred problémami so zákonom.

Poskytujeme kvalifikovanú právnu podporu vo všetkých jurisdikciách, na území ktorých majú naši klienti svoje záujmy, no v Hongkongu a na Slovensku garantujeme expertnú úroveň služieb – v týchto krajinách sa nachádzajú naše regionálne kancelárie Emerald Consult, široké personálne možnosti a značný podiel našich klientov.