Emerald Consult

Britské panenské ostrovy

Sú najznámejším daňovým rajom (offshore štátom) Britského impéria0 (predpokladá sa, že v tejto jurisdikcii je zaregistrovaných viac ako 700 tisíc spoločností, a to je viac ako polovica všetkých offshore spoločností vo svete). Britské  panenské ostrovy sú považované za rekordéra v oblasti stabilnosti a prekvitania v Karibskom regióne. Čo je aj logické, keďže sa stali prvým klasickým daňovým rajom vo svete, keď prijali v 1984 roku prvé znenie International Business Companies Act.

Hlavými piliermi ekonomiky Britských panenských ostrovov (BPO) sú turizmus a financie. Hlavné charakteristické črty štátu, dôležité z hľadiska medzinárodnej spoločnosti, ochrany aktív a bývania v ňom:

  • Tak ako je to stanovené v klasickej offshore krajine, Britské panenské ostrovy nevyberajú daň z príjmov spoločnosti (korporátna daň)  a daň z príjmov fyzických osôb, a taktiež ani DPH  a daň z predaja. Povinný poplatok je iba jeden: ročný poplatok, výška ktorého sa vypočítava na základe maximálne povoleného objemu vydania akcií a dátumu registrácie spoločnosti.
  • Štátny jazyk krajiny – angličtina, a štátna mena – americký dolár.
  • Britské panenské ostrovy – nie sú na založenie offshore spoločnosti najjednoduchšou jurisdikciou. Na založenie spoločnosti bude musieť budúci majiteľ, riaditeľ, akcionár preukázať zaregistrovanému agentovi spoločnosti dokumenty, potvrdzujúce ich osobu a adresu, a taktiež potvrdenie z ľubovoľnej banky, pričom klientmi musia byť minimálne 6 mesiacov. Napriek tomu, kvalita registračných a bankových služieb ktoré BPO ponúkajú nedáva priestor na sťažnosti.  
  • Ochrana údajov medzinárodných spoločností na BPO pomerne vysoká, napriek 26 podpísaným dohodám o výmene finančných informácií. Tieto dohody sú prakticky bezvýznamné, v krajine neexistuje žiaden register beneficientov (príjemcov), údaje o nich je potrebné mať uložené v zaregistrovaných kanceláriách spoločností alebo v bankových úschovniach. Avšak v roku 2013 na základe nátlaku britského premiéra, vláda BPO inicializovala verejnú diskusiu o návrhu založenia jediného otvoreného registra vlastníkov, ktorá trvala do konca roku 2014. Málo expertov verí v skutočné zrealizovanie tohto návrhu, no všetko je možné. V tom prípade Britské panenské ostrovy ukončia svoju existenciu ako klasická jurisdikcia daňového raja (offshore).

Náklady na pohodlný život na Britských panenských ostrovoch sú porovnateľné s nákladmi v anglických metropolách, a miera bezpečnosti je značne vyššia. Pri tom všetkom v tejto krajine neexistujú žiadne možnosti získania trvalého pobytu alebo druhého štátneho občianstva. To však neznamená, že nikomu nie je udelené občianstvo na BPO, najčastejšie sa to stáva v prípade manželstva s občanom štátu alebo v prípade investícií na území krajiny. O výške investícií postačujúcej na získanie občianstva bude nutné viesť rokovania s vládnymi predstaviteľmi.