Emerald Consult

Administratívna podpora spoločnosti 

Všetky spoločnosti sa musia venovať svojmu fungovaniu, každá spoločnosť potrebuje svoju právnickú a korešpondenčnú adresu, potrebuje dostávať a zasielať korešpondenciu, mať telefonické spojenie, komunikovať so štátnymi orgánmi, v ktorých je spoločnosť zaregistrovaná, viesť si archiváciu dokumentov, zodpovedajúcu ochranu dokumentov a mnohé iné.

Sekretariát spoločnosti v súčasnosti reprezentuje fyzická osoba, ktorá je prítomná na území jurisdikcie, garantuje znalosť miestneho obchodného zákonníka, presné dodržiavanie všetkých požiadaviek týkajúcich sa chodu spoločnosti a má k dispozícií kvalifikovaný personál.

Ako je možné toto všetko zabezpečiť na potrebnej úrovni a pri tom ešte aj ušetriť?

Odpoveď je jasná: prenechajte to na odborníkov zo spoločnosti Emerald Consult.

V prípade, že sa rozhodnete pre nás, získate:

  • úplnú voľnosť, nebudete sa musieť starať o bezproblémový chod vašej spoločnosti, trustu, fondu, o presné dodržiavanie všetkých zákonných náležitostí krajiny, kde spoločnosť pôsobí;
  • jednoduchá komunikácia vo všetkých otázkach, spojených so zabezpečením plnohodnotného fungovania spoločnosti;
  • Možnosť operatívneho a kvalifikovaného vyplnenia doplňujúcich úloh, spojených s riešením právnych, daňovýchúčtovných otázok;
  • Spoľahlivého partnera, ktorý sa nikdy nebude stavať ku svojim povinnostiam formálne a vždy bude reagovať na nepriaznivý vývoj situácie preventívnymi opatreniami.

Poskytujeme služby vedenia firemného sekretariátu vo všetkých jurisdikciách, v ktorých majú naši klienti svoje záujmy, no najväčšiu operatívnu pružnosť garantujeme na Slovensku a v Paname - v týchto krajinách sa nachádzajú regionálne kancelárie Emerald Consult, rozsiahle personálne zabezpečenie a hlavná časť našich klientov.