Emerald Consult

Hongkong

Hongkong – prvý a najlepší spomedzi „ázijských tigrov“: je nespochybniteľný líder v Indexe ekonomickej slobody. Čo svedčí o čistote hongkonského kapitalizmu s jedinečným princípom  nezasahovania štátu do podnikateľských procesov (Laissez-faire).

Ekonomika územia sa zakladá na slobodnom trhu, prioritách súkromného sektoru a nízkeho daňového zaťaženia. Preto dnes mnohé spoločnosti – počnúc svetovými lídrami pôsobiacich na rôznych trhoch až po nie veľké podnikateľské subjekty -  sa snažia pôsobiť v Hongkongu s cieľom úspešného podnikateľského zámeru s nízkymi nákladmi.

Hlavné výhody Hongkongu:

  • Územný princíp daňového zaťaženia – daň z príjmu, nadobudnutého za hranicami Hongkongu sa nevyberá. Neexistujú dane z predaja, dane z pridanej hodnoty a licenčných poplatkov, získané za hranicami, alebo posielané  do zahraničia. Daň z príjmu spoločnosti, získaného z činnosti vykonávanej na území krajiny je iba vo výške 17,5 %, a daň z príjmov fyzických osôb nemôže byť vyššia ako 16%. Všetky tieto faktory robia daňový systém Hongkongu príťažlivým pre medzinárodné spoločnosti.
  • Maximálna jednoduchosť a transparentnosť všetkých formálnych procedúr – registračných úkonov, podávania výkazov a deklarácií, previerok – garantuje neexistenciu korupcie a priaznivé podmienky pre podnikateľskú činnosť.
  • Vysoká úroveň ochrany finančných a podnikateľských informácií: existuje iba 22 dohôd o výmene takýchto údajov. Okrem toho hongkonskej vláde sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi potrebami podnikateľského prostredia týkajúce sa dôvernosti a potrebami medzinárodných organizácií. Prax dokazuje, že daňová služba Hongkongu nerealizuje neprimerané zásahy do činnosti zahraničných podnikateľov.
  • Anglický jazyk, spoločne s čínskym, má štatút oficiálneho jazyka krajiny. To umožňuje výmenu dokumentov a komunikáciu s pracovníkmi úradov v anglickom jazyku.
  • Neexistencia valutovej kontroly – na vykonanie medzinárodných bankových operácií v Hongkongu je potrebné minimum formalít.

Spoločnosti, zaregistrované v Hongkongu, sú povinné viesť účtovníctvo a vykonávať každý rok audit. To zabezpečuje všeobecnú transparentnosť ekonomiky, ktorá sa tak veľmi páči svetovému spoločenstvu a podnikateľskej sfére. Pre spoločnosti, zakladaných so zámerom optimalizácie daňového zaťaženia, predstavujú tieto požiadavky iba minimálne náklady navyše na spravovanie obehu dokumentov.

Dnes si záujemcovia vyberajú Hongkong nielen z praktických dôvodov, ale aj na základe prestíže, ktorú táto jurisdikcia ponúka. Možnosti, ktoré Hongkong poskytuje prezieravým podnikateľom, sú naozaj pôsobivé.