Emerald Consult

Otvorenie bankových účtov pre právnické osoby 

Ani jedna spoločnosť nemôže existovať bez účtu v banke, no kde, ako a s akým cieľom ho otvoriť – to sú otázky, vyžadujúce si rozumné a rozvážne odpovede.

Správne vybrané typy účtov nielen dávajú možnosť zaoberať sa obchodom, ale aj pomáhajú rastu a ochrane aktív spoločnosti.

Prvá otázka, ktorá musí byť zodpovedaná – na čo je potrebný účet?

Ak je hlavnou úlohou – ochrániť časť finančných aktív spoločnosti od nárokov mimo podnikových osôb, potom bude potrebné zvoliť banku na území jurisdikcie, ktorá poskytuje maximálnu diskrétnosť.

V prípade, že je potrebný účet pre aktívne podnikanie v dôveryhodnej banke – je možné ho otvoriť a ušetriť na daniach, ak berieme do úvahy výhody súčasného biznis prostredia: napríklad, Hongkongu alebo Singapuru.

Na výber banky s najlepšími podmienkami na otvorenie v nej účtu pre spoločnosť, fond alebo trast budú potrebné nasledujúce informácie:

  • druh činnosti, pôsobenie hlavných zmluvných partnerov;
  • pre podnikateľský účet – plánovaný obrat za rok, výška priemerných transakcií, ich približný počet za mesiac;
  • pre investičné alebo šetriace účty –  výška počiatočného depozitu a plánovaná výška depozitu ku koncu roka;
  • občianstvo a daňová rezidencia osoby, ktorá otvorí účet, riaditeľov, majiteľov a beneficientov spoločnosti;
  • preferencie ohľadom jurisdikcie, v ktorej je zaregistrovaná banka;
  • či je podstatné mať účet vo viacerých valutách, a aké valuty sú potrebné;
  • možnosť poskytnutia odporúčaní od advokátov a bánk, od klientov, ktorý už majú vlastný účet, majiteľov a riaditeľov spoločností, trastov alebo fondov;
  • potvrdenie o pôvode prostriedkov;
  • uprednostnený spôsob otvorenia účtu: iba na diaľku alebo je možná osobná prítomnosť;
  • nároky na jazykovú podporu používanú v banke.

Po tom, ako bude vybraná banka, tieto detaily budú potrebné aj pre samotnú banku na otvorenie účtu. Ako správne poskytnúť banke všetky informácie potrebné na súhlasné stanovisko na otvorenie účtu a pritom maximálne chrániť klienta, na to všetko poznajú odpovede naši špecialisti.

Pre získanie odpovedí na vaše ľubovoľné otázky ohľadom zahraničných bánk, špecifík otvorenia účtov na rôzne účely a vypĺňania dokumentov, nám zavolajte do nášho zastupiteľstva.