Emerald Consult

Iné krajiny

Mnohé krajiny nemajú zoznam „čiernych“ a „bielych“ daňových rajov a stanovujú si s nimi pravidla vzájomných vzťahov. Okrem toho, štáty vstupujú do zoznamov medzinárodných organizácií: najviac uznávané z nich – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD, 34 členských krajín) a FATF • GAFI – Finančná akčná skupina na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, (viac ako 30 členských krajín). Počet organizácií pravidelne narastá.

Ako vybudovať ideálnu cestu k dosiahnutiu cieľov našich klientov, pri manévrovaní medzi potrebami svetového spoločenstva, snažiaceho sa maximálne kontrolovať aktíva občanov, a občanov, želajúcich v maximálnej miere oslobodiť a ochrániť svoj kapitál?

Odpovede na túto otázku hľadáme a aj nachádzame každý deň.

Niekedy je na to potrebné vytvárať zložité mnohoúrovňové schémy, so zapojením možností viacerých krajín, a inokedy sa úlohy riešia pomerne jednoducho.

Najčastejšie najlepšie riešenia sú kombináciou výhod viacerých jurisdikcií, s ktorými uždávno pracujeme a v ktorých má Emerald Consult vlastné pobočky a zástupcov, overených dôveryhodných partnerov, agentov, bankové záruky a kontakty.

V prípade, že to nie je dostatočné, zapájame svoje vedomosti, pracovné skúsenosti s možnosťami, ktoré ponúkajú:

 • Veľká Británia,
 • Írsko,
 • Švajčiarsko,
 • Rakúsko,
 • Dánsko,
 • Grécko
 • Dominikánske, Seychelské a Kajmanské ostrovy,
 • Kostarika
 • Brazília,
 • Argentína
 • Nový Zéland,
 • Andorra
 • a mnohé iné.

Môžete si byť istý, ak na svete existujú ideálne podmienky na splnenie vašich želaní – tak vám budú dostupné za veľmi krátky čas.

Radi vám na ne odpovieme!