Emerald Consult

Cyprus

Dnes je Cyprus jeden z kľúčových daňových rajov v Európe. Okrem premysleného a prijateľného systému daňového zaťaženia, Cyprus si udržuje svoju pozíciu vďaka 51 dohodám o zamedzení dvojitého zdanenia. Unikátne je aj to, že medzi zmluvnými partnermi Cypru sú prakticky všetky krajiny východnej Európy, čo umožňuje ich občanom a spoločnostiam optimalizovať daňové zaťaženia naozaj efektívne.

Týmto sa zoznam špecifík cyperskej jurisdikcie nekončí:

Cyprus sa nachádza na „bielom zozname“ OECD, a to znamená dôveru zo strany 34 krajín – členov tejto organizácie, v zozname ktorých sa nachádzajú prakticky všetky členské krajiny EÚ;

  • Medzinárodné spoločnosti sa registrujú na Cypre nie s cieľom utajenia aktív, ale v značnej miere kvôli zvýšeniu efektívnosti existujúceho obchodu. Začiatkom 2013 roku ruský minister financií oficiálne vymazal Cyprus zo zoznamu jurisdikcií daňových rajov, to znamená, že ho pokladá za transparentný.  Daňové sadzby závisia od toho kde spoločnosť vykonáva svoju činnosť: pre cyperskú spoločnosť pôsobiacu v Rusku, sa všetky percentá a licenčné poplatky zdaňujú nulovým daňovým zaťažením, dividendy sú zdanené zvýhodneným zaťažením – 5%. Spoločnosti zaregistrované na Cypre sú platcami dani z príjmov, získaných na území Cypru aj v zahraničí – zvyčajne je daňové zaťaženie vo výške 12,5%;
  • Príťažlivosť daňového zaťaženia je zosilnená efektívnymi vnútornými zákonmi týkajúcimi sa obchodných spoločností a rozvinutou infraštruktúrou, čo umožňuje ušetriť nielen na založení spoločnosti, ale aj v budúcnosti na jej prevádzke;
  • V krajine nie je valutová kontrola;
  • Úroveň dôvernosti jurisdikcie sa pokladá za vysokú,
  • Všetky spoločnosti so sídlom na Cypre sú povinné viesť finančné výkazy na základe medzinárodných finančných výkazových štandardov (International Financial Reporting Standards IFRS) v gréčtine, a taktiež vykonávať každoročné audítorské previerky.

Je potrebné vziať na vedomie, že spoločnosti, ktoré na Cypre nemajú sídlo spoločnosti, platia daň iba z príjmov prameniacich na Cypre, no v tomto prípade nemôžu využívať výhody dohôd o neexistencií dvojitého zdanenia. Preto je potrebné štruktúru a formu spoločnosti vybrať na základe cieľov a charakteru činnosti spoločnosti.

Napriek tomu, že minulosť klasického daňového raja Cypru je nenávratne preč, nie je potrebné za ňou smútiť. Dnešné výhody tejto jurisdikcie zabezpečujú jej nepretržitú prítomnosť v prevažnej väčšine schém na optimalizáciu finančného toku.

Okrem toho, Cyprus je taktiež lojálny ku svojim obyvateľom – fyzickým osobám, čo ho robí populárnym „druhým domovom“ medzi občanmi mnohých krajín sveta.