Emerald Consult

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty (SAE) – jedna z vedúcich ekonomík arabského sveta. Mnohí počuli o ekonomickom zázraku v strede púšti Arabského polostrova, no chybne sa domnievajú, že za tento zázrak vďačia iba ropným náleziskám.

V skutočnosti podiel exportu nafty a plynu sa v štruktúre HDP krajiny zaberá iba okolo 33 %. A práve nepretržitý prílev zahraničných investícií je výsledkom ekonomickej politiky SAE.

Na území siedmych arabských emirátov sa rozprestiera 36 voľných ekonomických zón (VEZ), a ich počet neprestajne rastie. Medzi nimi sú špecializované zóny, kde je vítané postavenie spoločností, napríklad farmaceutických, vedecko-výskumných alebo spoločností pôsobiacich v IT sfére. Existujú VEZ aj bez zamerania. No všetky ponúkajú rovnaký komfort pre zahraničné spoločnosti a kapitál:

  • územný princíp daňového zaťaženia oslobodzuje od odvádzania všetky príjmy zo zahraničných zdrojov;
  • daňové prázdniny po dobu 50 rokov s možnosťou predĺženia – neexistuje daň obchodných spoločností (корпоративного налога), daň z príjmu právnických osôb (a taktiež daň z príjmu fyzických osôb), daň na nárast kapitálu, pridanú hodnotu a dividendy;
  • vo voľných zónach môžu byť zahraničný podnikatelia vlastníkmi spoločností. Nevykonáva sa valutová kontrola, neexistujú obchodné bariéry alebo kvóty, nie sú obmedzenia na navrátenie kapitálu a importná daň;
  • nerezidentné spoločnosti nemusia podávať účtovné výkazy a vykonávať audit, avšak je potrebné archivovať finančné výkazy za obdobie 5tich rokov. Taktiež nie je potrebné vyplatiť základné imanie. V tom prípade spoločnosti, ale nemôžu vykonávať činnosť na území SAE.
  • rezidentné spoločnosti môžu vykonávať ľubovoľnú obchodnú činnosť na území krajiny, no iba s právnickými osobami, pričom tiež neplatia daň z príjmu. Takéto spoločnosti sú povinné mať vlastnú kanceláriu, vykonávať každoročne audit a získavať licencie na licencované druhy činnosti. Vďaka čomu majú nárok získať až 4 rezidentské víza, v trvaní 3 rokov, pre akcionárov, riaditeľov alebo zamestnancov, a na každé z nich je následne možné získať víza pre rodinných príslušníkov.

Je zrejmé, že pri takých podmienkach sa na nedostatok záujemcov o registráciu spoločnosti v jednej z voľných zón sa SAE sťažovať nemôže. Možnosti SAE je možné taktiež využiť na ochranu aktív, no iba v spojení s výhodami iných jurisdikcií – napríklad, Panamy alebo Britských panenských ostrovov. Také kombinácie umožňujú dôkladne ochrániť informácie o akcionároch spoločnosti.

Výslovných nedostatkov jurisdikcie je iba niekoľko:

  • bankový systém SAE má svoje špecifiká. Napríklad, v krajine pôsobia banky, pracujúce na základe šaríe (islamské právo): na prostriedky, uložené v nich, nie sú stanovené fixné percentá, a tieto banky nechcú mať nič spoločné s niečím, čo odporuje pilierom islamu – napríklad, obchodovanie s alkoholom alebo tabakom;
  • nie všetky banky budú súhlasiť s otvorením účtu, disponentom ktorého bude nerezident. Okrem toho, na otvorenie bankového účtu sa vyžaduje fyzická prítomnosť disponenta účtu – klient musí pricestovať aspoň na jeden deň na stretnutie so zástupcom banky a podpísať formuláre v jeho prítomnosti;
  • krajina sa nachádza v politicky citlivej časti sveta, aj keď SAE – je jedna z najstabilnejších krajín v regióne.