Emerald Consult

Bahamské ostrovy

Bahamy sú v mnohom podobné s Belize: tiež majú britskú koloniálnu minulosť a nezávislú súčasnosť ako člen Britského spoločenstva; to isté cenné dedičstvo vo forme právneho systému a anglického jazyka ako štátneho jazyka, a taká istá offshore ekonomická stratégia.

Avšak Bahamské ostrovy majú mnoho doplňujúcich výhod:

  • Bahamy – sú prekvitajúci štát. Podľa výšky HDP na jedného obyvateľa sa nachádza niekde medzi Talianskom a Izraelom, a celková gramotnosť obyvateľstva je na úrovni viac ako 90%.
  • Napriek nie veľkej diverzifikácie ekonomiky – viac ako polovica obyvateľov je zamestnaná v turizme a bankovej sfére – sa krajina pokladá za stabilnú a transprarentnú. Bahamské offshore bankovníctvo má dobrú povesť.
  • Bahamy – sú klasický daňový raj s nulovým daňovým zaťažením, ako pre spoločnosti, tak aj pre trasty a fondy. Neexistuje tu daň z príjmov alebo korporátna daň, daň z kapitálových ziskov a dedičská daň. Dokonca sa nezdaňuje ani obchodná činnosť!
  • Medzinárodná spoločnosť na Bahamách musí mať na území krajiny zaregistrovanú kanceláriu a agenta, ktorý bude reprezentovať jej záujmy a zaoberať sa formálnymi otázkami spojenými s jej činnosťou.

  • Spoločnosti nemusia podávať výkazy alebo poskytovať audítorské správy, no musia viesť účtovníctvo.  

Úroveň dôvernosti údajov medzinárodných spoločností na Bahamách je dostatočne vysoká. Napriek 30 dohodám o výmene informácií, interné údaje spoločností (vrátane zoznamu akcionárov) sa nachádzajú v úplnom bezpečí, keďže sa neposkytujú štátnym orgánom. Napriek tomu odporúčame občanom krajín, s ktorými Bahamy podpísali podobnú dohodu (vrátane USA, Kanady, Veľkej Británie), zvýšiť pozornosť pri práci s týmto daňovým rajom.

V prípade ak uvažujete nad Bahamami ako nad druhým domovom, musíte vziať do úvahy značne vysoké náklady na život: zahraničné tovary sú tu veľmi drahé kvôli 35%  importnej dani, a ceny na pohodlnú nehnuteľnosť sú porovnateľné s tými na Seychelách a Maldivách.