Emerald Consult

Singapur

Singapur je v mnohom podobný Hongkongu: má ten istý voľný trh s nízkym daňovým zaťažením na základe územného charakteru, tak isto má vysokú životnú úroveň (výška HPD na jedného obyvateľa je jedna z najvyšších vo svete), tak isto má minimálnu úroveň korupcie a kriminality. Vo svetom rebríčku globálnej konkurencieschopnosti WEF (World Economic Forum) ekonomika Singapuru obsadila v období 2013 – 2014 2. miesto.

Okrem dych vyrážajúcej architektúry a čistoty na uliciach, Singapur láka podnikavých ľudí aj inými možnosťami, ktoré ponúka:

  • Priaznivé podmienky pre vloženie a dlhodobú úschovu aktív: v Singapure nie je daň z kapitálového majetku a predbežná daň na vyplatenie dividend. Ak spoločnosť nie je rezidentom, jej percentuálna časť a licenčné poplatky podliehajú zdaneniu vo výške 10 a 15 % v prípade, že spoločnosť nie je rezidentom.
  • Všetky spoločnosti platia vnútroštátne dane iba z príjmu, získaného na území Singapuru, alebo vyplateného na bankový účet spoločnosti vedený v krajine. Daň pre obchodné spoločnosti nie je vysoká a predstavuje v priemere 17%, a pri využití „daňových prázdnin“ sa stáva ešte príťažlivejšou. Prvých 10 000 singapurských dolárov – 4,75%, nasledujúcich 290 000 – 8,5%. Pre novo založené spoločnosti sú podmienky ešte lepšie: prvých zarobených 100 000 singapurských dolárov je plne oslobodených od dane, a na nasledovných 200 000 existuje zľava vo výške 50% v priebehu prvých troch rokoch od registrácie.
  • Fyzická osoba rezident sa posudzuje daňovými úradmi Singapuru veľmi jednoducho: ak má človek trvalý pobyt v krajine a trávi tam viac ako 6 mesiacov do roka, je považovaný za singapurského rezidenta. Spoločnosť založená takou osobou sa bude považovať tiež za rezidenta.

Singapur je známi transparentnosťou a zrozumiteľnosťou svojho vládneho a ekonomického zriadenia, čo je vysoko cenené svetovým obchodom: neexistencia korupcie, jednoduchosť všetkých procedúr, minimálne zásahy štátu do podnikateľskej činnosti, viac ako 100 dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia – toto všetko priťahuje do týchto exotických brehov jurisdikcie nadnárodné korporácie, aj malé obchodné spoločnosti.