Emerald Consult

Rakúsko

Rakúsko – jedna z najkrajších, najbohatších a najkomfortnejších krajín na svete, naozajstná bašta kultúry a civilizácie Západného sveta.

Je členom Európskej únie a eurozóny, je členom OSN a jednou z mála krajín, ktoré vyhlásili večnú neutralitu, keď vyhlásili, že sa nepripoja k žiadnym vojenským blokom a spojenectvám.

Obrátiť pozornosť na Rakúsko je možné z niekoľkých dôvodov:

  • vysoká kúpyschopnosť obyvateľstva robí z túto krajinu veľmi príťažlivú pre vedenie podnikateľských aktivít, založenie spoločnosti a vyplácanie dane načas (výška dane pre obchodné spoločnosti, dane z príjmu kapitálu a na dividendy spoločností je 25%), okrem stabilného príjmu získate právo na prechodný pobyt v Rakúsku, a taktiež možnosť nadobúdať nehnuteľnosti  a otvárať účty v bankách na území ktorejkoľvek európskej krajiny;
  • rakúsky bankový systém sa pokladá za rovnako dôveryhodný a uznávaný ako švajčiarsky, avšak nie zriedka je lojálnejší k svojim klientom, podľa zákonodarstva, banky si samy určujú svoju politiku otvárania účtov pre nerezidentov;
  • súkromné fondy Rakúska sú známe ďaleko za hranicami Európy. Nielenže garantujú dôveryhodnú ochranu ľubovoľných aktív, ale sú aj efektívnym nástrojom daňového plánovania, keďže majú právo na daňové výhody.

Toto všetko v spojení s nádhernými alpami, polohou a vysokou úrovňou bezpečnosti robí

Rakúsko veľmi populárnym medzi našimi klientmi.