Emerald Consult

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov je dôležitá nielen kvôli dodržiavaniu zákonov, ale aj kvôli presadeniu výroby na svetovom trhu, zvýšeniu investičnej príťažlivosti spoločnosti, získaniu dôvery spotrebiteľov.

Emerald Consult zabezpečuje certifikáciu výrobkov, služieb a systému riadenia kvality podľa štandardov Medzinárodnej normalizačnej organizácie (ISO) – vrátane GOST R (Ruská národná certifikácia) a získanie:

  • certifikátu TÜV, preukazujúcej kvalitu a bezpečnosť výroby na trhoch Európy, Ázie a USA;

  • európskeho certifikátu CE, potvrdzujúceho , že všetky výrobky a služby zodpovedajú nariadeniam Európskej únie;
  • označenia GS - dobrovoľnej certifikácie za účelom „garantovania bezpečnosti“ (Geprüfte Sicherheit).

Certifikácia produkcie zahŕňa získanie doplňujúcich certifikačných dokumentov v oblasti hygieny a verejného zdravia, veterinárnej správy, požiarnej ochrany a pod.

Emerald Consult spolupracuje s certifikačnými štruktúrami v Európe (na Slovensku) Hongkongu a Ruskej federácii. V rámci služieb certifikácie vám naši špecialisti zabezpečia:

  • podrobné konzultácie ohľadom získania rôznych certifikátov a značiek, v súlade s platnými nariadeniami a štandardami;

  • v prípade nevyhnutnosti – prípravu technickej dokumentácie na zahájenie výroby alebo poskytovanie služieb;
  • znalecké ohodnotenie, výkonnostné testy;
  • podpora a výkon všetkých potrebných krokov spojených so získaním certifikátov zhody „na kľúč“.