Emerald Consult

Belize

Táto malá krajina v Strednej Amerike je členom Britského spoločenstva národov, OSN a Hnutia nezúčastnených krajín. Okrem toho je to ideálny daňový raj pre tých, kto chcú rýchlo a nie draho získať možnosť založiť medzinárodnú spoločnosť, vďaka minimálnych formálnym požiadavkám a dostatočne rozvinutou sieťou telekomunikácií, registračný úrad offshore spoločností v Belize – je jeden z najoperatívnejších vo svete.

Okrem promptnosti registrácie Belize má aj iné výhody:

  • Právny a súdny systéme Belize je založený na anglickom Common Law – do 1981 roku krajina bola anglickou kolóniou, a momentálne je jej formálnym vládcom anglický panovník. Medzinárodné obchodné spoločnosti (International Business Company alebo IBC) sa v Belize zakladajú na základe zákona „O medzinárodných obchodných spoločnostiach Belize“, ktorý sa pokladá za jeden z najmodernejších a najpraktickejších zákonov týkajúci sa offshore spoločností vo svete.
  • IBC je v Belize plne oslobodený od akéhokoľvek podávania výkazov, daní a valutovej kontroly. Spoločnosť nepotrebuje ani sekretariát, ani miestneho riaditeľa alebo akcionára, dokonca ani potvrdzovať schopnosť uhradiť základné imanie, postačuje iba vydať jednu akciu – čo je možné urobiť na doručiteľa a to bez ohlásenia nominálnej výšky akcie. Obmedzenia, ktoré dnes existujú voči medzinárodným spoločnostiam v Belize sú nasledovné: nemôžu viesť obchodnú činnosť na území štátu a nemôžu vlastniť nehnuteľnosť.
  • Belize má dôverný register akcionárov a riaditeľov, a podpísaných medzinárodných dohôd o výmene informácií je ku dnešnému dňu iba 26 (medzi ktorými sa  nenachádza dokonca ani USA, ktoré vedú ozajstnú vojnu proti offshore spoločnostiam), z nich je 12 podpísaných za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia. Týmto spôsobom je úroveň ochrany finančných a daňových informácií, a taktiež osobných údajov konečných beneficientov, je pomerne vysoká: tieto údaje môžu byť  odhalené iba na základe súdneho rozhodnutia.

Avšak Belize má aj iné špecifiká:

  • Mnohým sa zdá Belize nevhodnou krajinou na trvalý pobyt kvôli nízkej úrovni nehnuteľností, infraštruktúry, vidieckemu spôsobu života, rozsiahlym močariskám, ktoré zaberajú veľkú časť ostrova a vytvárajú vlhké ovzdušie,
  • Daň z príjmov osôb a spoločností je vo výške 25% - čo nie je až tak málo.
  • Bankový systém Belize je charakteristický nízkou kapitalizáciou. Preto, pri výbere tejto krajiny na registráciu spoločnosti, je lepšie mať peniaze uložené vo viac rozvinutých a spoľahlivých  krajinách.