Emerald Consult

Medzinárodné daňové plánovanie

Registrácia medzinárodných spoločností – je predovšetkým otázkou spôsobu zachovania a zvýšenia aktív a finančných zdrojov. Práve preto Emerald Consult sa sústreďuje na služby medzinárodného firemného daňového plánovania za účelom zvýšenia zisku spoločností svojich klientov.

Odborné schémy optimalizácií daňového zaťaženia garantujú:

  • maximálny zisk prostredníctvom legálneho zníženia daňového zaťaženia pri využití výhod offshore jurisdikcií;
  • spoľahlivú ochranu aktív pred politickými, ekonomickými a právnymi rizikami.

Čím sa zaoberá vaša spoločnosť? Aké ciele chcete dosiahnuť a aké úlohy plánujete splniť za pomoci daňových rajov.

Naši odborníci vytvárajú individuálne schémy, vedúce k dosiahnutiu stanovených cieľov najkratším a najmenej nákladným spôsobom.

Dôležité je aj to, že po vypracovaní a odsúhlasení prezentovaných rozhodnutí, Emerald Consult ich môže samostatne realizovať „na kľúč“ – počnúc registráciou spoločnosti, fondov, trastu, bankových účtov, získania DIČ čísla, zaplatenia poplatkov až po zabezpečenie ich úspešného fungovania.