Emerald Consult

Maďarsko

Maďarsko – je členom Európskej únie aj Šengenského priestoru. Jeho ekonomika sa momentálne  veľmi aktívne reformuje, čo ponúka nemálo šancí podnikavým ľudom.

Výhody Maďarska pre obchod:

  • Operatívnosť registrácie spoločnosti (s.r.o., a.s.) – všetky formálnosti možno vybaviť za 3-5 dní, a číslo DPH a EORI si je možné vyžiadať automaticky spolu so založením spoločnosti;
  • Prijateľná politika daňového zaťaženia : výška dane pre obchodnú činnosť zo základu do 1,7 milióna eur – je iba 10%, a platby do zahraničia, dividendy a zisk holdingových spoločností z predaja dcérsky štruktúr sa nezdaňuje vôbec. Toto robí maďarskú spoločnosť efektívnym centrálnym elementom holdingových štruktúr;
  • Zahraničný občan môže byť riaditeľom spoločnosti a stať sa daňovým rezidentom krajiny.