Emerald Consult

IT-poradenstvo/outsourcing, dodávka HW a SW

V súčasnosti je podnikanie nepredstaviteľné bez využívania informačných technológií.
Emerald Consult zaisťuje informačnú bezpečnosť podnikania a optimalizuje IT – infraštruktúru medzinárodných spoločností prostredníctvom umiestnenia serverového zariadenia v moderných európskych datacentrách, a samozrejmosťou je následná podpora.

Naši odborníci poskytujú úplný cyklus služieb:

  • poradenstvo – stanovenie optimálnej konfigurácie infraštruktúry, zariadení, programového zabezpečenia pre riešenie hlavných úloh, rozpočet nevyhnutných investícií, optimalizácia nákladov na vytvorenie a následnú prevádzku, stratégia rozvoja informačných systémov spoločnosti;

  • dodanie nevyhnutného serverového a sieťového zariadenia, počítačov a príslušenstva, licencovaného programového zabezpečenia;
  • outsourcing – technická podpora a obsluha IT – infraštruktúry, preventívne opatrenia, bezpečnosť voči vonkajším a vnútorným hrozbám.

Vysoká úroveň služieb pri dostupných cenách, európska kvalita služieb a zariadení – efektívne a bezpečné riešenie pre súčasný biznis.