Emerald Consult

Registrácia ochranných známok

Registrácia ochranných známok – spoľahlivý spôsob ochrany obchodných názvov.

Zaregistrovaná známka zvyšuje hodnotu spoločnosti a je zároveň efektívnym marketingovým nástrojom.

Emerald Consult má bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodnej registrácie ochranných známok, nielen na základe už existujúcej národnej registrácie, ale aj v takzvanej registrácii „od nuly“.

V rámci registrácie ochrannej známky naši odborníci preberú na seba kontrolu celého procesu, vrátane:

  • konzultáciií ohľadom všetkých otázok, spojených s obchodnými známkami;
  • predbežné preverenie možnosti registrácie obchodnej ochrannej známky – preverenie identických a podobných slovesných, zobrazujúcich a kombinovaných označení v systémových bázach, vypracovanie výsledkov o zhodách;
  • v prípade vzniku sporov – komunikácia s vlastníkmi podobných znakov, dosiahnutie dohody;
  • príprava všetkých potrebných dokumentov (vrátane úhrady poplatkov) a podanie žiadosti o registráciu;
  • kontrola komplexného procesu počas celej doby posudzovania žiadosti: prevzatie rozhodnutia o prijatí žiadosti na posúdenie, korešpondencia s registračnou autoritou, prijatie rozhodnutia o registrácii alebo zamietnutí žiadosti o registráciu atď.;
  • prevzatie rozhodnutia o registrácii.

Okrem registrácie ochranných známok, Vám naši špecialisti pomôžu predĺžiť dobu platnosti osvedčenia o udelení ochrannej známky, zabezpečiť doplnenie zmeny alebo získať duplikát osvedčenia.