Emerald Consult

Financie

Spravovanie financií si vyžaduje vzájomné pôsobenie finančných inštitútov a ovládanie nevyhnutných nástrojov.

Každá krajina má vlastnú finančnú legislatívu – požiadavky na vedenie účtovníctva, výkon audítorskej činnosti, obsah, formu a interval podávania finančných výkazov atď.

Emerald Consult chráni svojich klientov pred možnými rizikami, ktoré sú spojené s chybami v oblasti riadenia a spravovania súkromných a firemných financií. Naši odborníci majú pôsobivé pozitívne skúsenosti v oblasti spravovania finančných potrieb našich klientov v nasledujúcich oblastiach:

Takýmto spôsobom Emerald Consult zabezpečuje podporu svojich klientov vo všetkých etapách existencie a rozvoja biznisu – počnúc vypracovaním optimálnej biznis štruktúry, otvorením prvého účtu, až po nasledovné vedenie účtovníctva, audítorských previerok, pravidelnej optimalizácie daní atď.