Emerald Consult

Občianstvo a povolenie na pobyt

V súčasnej nestabilnej situácií vo svete možnosť žiť v niekoľkých krajinách už nie je luxus.

Sú iba tri možnosti legálneho dlhodobého zdržiavania sa na území drvivej väčšiny krajín:

  • povolenie na prechodný pobyt – spravidla umožňuje žiť v krajine 1-2 roky, s pracovným povolením, alebo bez neho. Získať prechodný pobyt je zvyčajne zložitejšie ako ho predĺžiť;
  • povolenie na trvalý pobyt – sa odlišuje od občianstva fakticky iba absenciou volebného práva;
  • štatút občana krajiny.

Všetky krajiny ponúkajú zahraničným občanom niekoľko možností na získanie povolenia na pobyt na jeho území. Hlavné schémy, sú vo väčšine krajín viac menej rovnaké:

  • biznis-imigrácia predpokladá založenie podnikateľskej činnosti na území krajiny, ako pravidlo, je stanovený minimálny obrat a zisk spoločnosti, výška investícií v danej krajine, množstvo vytvorených pracovných miest atď.;
  • programy zamerané na pritiahnutie kvalifikovanej pracovnej sily majú za účel zatraktívniť možnosť presťahovania sa cudzincov s vysokoškolským vzdelaním, perspektívnym kariérnym rastom. Zvyčajne je potrebná preukázateľná garancia zamestnávateľa, na prijatie uchádzača do zamestnania, pričom výška jeho príjmu bude stanovená vyššie než je stanovená minimálna mzda v krajine;
  • pracovné alebo študentské víza – povolenie na pobyt, udeľujúce pracovné povolenie alebo umožňujúce štúdium na území krajiny;
  • program zlúčenia rodiny – v prípade, že jeden z členov rodiny už žije na území krajiny, je zvyčajne umožnené aj ostatným blízkym členom rodiny sa presťahovať za ním. Počet osôb, stupeň príbuznosti, a taktiež rozsah finančného zabezpečenia, ktoré budete musieť garantovať si každá krajina stanovuje samostatne;
  • občianstvo za investície – si vyžaduje investície do hospodárstva krajiny. Fakticky to môžu byť bezúročné pôžičky na stanovenú dobu, po uplynutí ktorej vám štát vráti prostriedky a pridelí štátne občianstvo;
  • povolenie na pobyt na základe úspor – v niektorých krajinách je možné získať právo legálneho pobytu, v prípade, že preukážete svoju finančnú sebestačnosť. dokážete svoje možnosti sebestačnosti.

Každá krajina poskytuje rôzne z vyššie uvedených možností a tak isto má svoje vlastné požiadavky ku každej z nich. Tieto požiadavky sa často menia v súlade so sociálnymi, politickými a ekonomickými potrebami a rizikami, ktoré z nich vyplývajú.

Počet dní v roku, ktoré musí žiadateľ stráviť na území krajiny; znalosť štátneho jazyka a jeho histórie; stupeň vzdelania a pracovných skúseností; existencia predchádzajúcich možných súdnych procesov žiadateľa – to je len malá časť základných kritérií, ktoré je nevyhnutné brať do úvahy pri stanovení optimálnej schémy získania povolenia na pobyt a následne občianstva budúcej krajiny.

Naši odborníci vám pomôžu vybrať si tú najvhodnejšiu možnosť, nevynechať žiaden detail, stratiť čo najmenej času, síl a prostriedkov na všetky nevyhnutné procedúry.