Emerald Consult

Patentové služby

Ochrana duševného vlastníctva sa vykonáva prostredníctvom získania patentu.

Emerald Consult poskytuje pomoc v oblasti medzinárodnej ochrany vynálezov, priemyselných prototypov, objektov autorského práva, programového zabezpečenia a databáz.

Zabezpečíme spoľahlivú ochranu vášho duševného vlastníctva na územiach rôznych jurisdikcií za veľmi výhodných podmienok.

Pre vypracovanie optimálnej schémy organizácie procesu, potrebujeme získať informácie o objektoch ochrany a zoznam krajín, na území ktorých je pre vás dôležité pôsobenie patentovej ochrany. Na základe týchto údajov, vám naši špecialisti predstavia postupnosť krokov a zoznam udalostí, ktoré vyriešia vaše zadania čo možno najoperatívnejšie a najekonomickejšie.