Emerald Consult

Jurisdikcie

Na dosiahnutie rôznych cieľov našich klientov, medzi ktoré patria – optimalizácia daňového zaťaženia, výhody druhého pasu, ochrana finančných aktív, diverzifikácia obchodu – využívame možnosti, ktoré poskytujú ekonomické špecifiká a zákony mnohých krajín.

Niektoré z týchto krajín sú klasické daňové raje – offshore  krajiny:

Zatiaľ čo v iných jurisdikciách existuje zvýhodnené daňové zaťaženie pri prevode príjmov, percentuálne zvýhodnenie bánk, repatriácia zisku, dividend a licenčné poplatky:

Okrem vyššie uvedených, využívame aj výhody iných krajín: najčastejším optimálnym riešením úloh pre našich klientov je kombinácia možností viacerých jurisdikcií, momentálneho stavu ich zákonodarstva, politickej a ekonomickej situácie. Práve také, komplexné riešenia dávajú úspešný a stabilný výsledok, garantujú maximálnu ochranu aktív a úspešný život našich klientov.

Máte záujem optimalizovať daňové zaťaženie a získať nové možnosti pre svoj biznis a investície?

Snívate o tom, že sa stanete svetovým občanom a dáte svojej rodine pokojnú a pohodlnú budúcnosť?