Emerald Consult

Vrátenie DPH

Vrátenie dani z pridanej hodnoty – preferencia, ktorú využíva každá spoločnosť, ktorá je platcom DPH. Logicky, vracať DPH (v európskych krajinách VAT – Value Added Tax) pri obchodovaní v Európe alebo s európskymi spoločnosťami je taktiež nevyhnutné.

Podľa Smernice Európskej rady 2006/112/EU „O spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty“ DPH sa uplatňuje na dodanie (realizáciu) tovarov (supply of goods), nadobudnutie tovarov vnútri EÚ (intra-community acqusition of goods), poskytnutie (zrealizovanie) služieb (supply of services) a import tovarov (Importation of goods).

V prípade, že je spoločnosť platcom DPH – tak má právo aj na jeho vrátenie. Toto umožňuje optimalizovať daňové zaťaženie spoločností, vykonávajúcich činnosť na území Európskej únie.

Registrácia čísla DIČ je potrebná v prípade, že za posledných 12 mesiacov prevýšite zákonom stanovený obrat. Výška obratu je stanovená príslušnou krajinou EÚ. No zaregistrovať sa ako platca DPH môžete aj dobrovoľne – pričom učiniť tak môže aj neeurópska spoločnosť.

Aký spôsob vrátenia DPH si vybrať v konkrétnom prípade? Je lepšie zaregistrovať samostatnú spoločnosť na vrátenie dane? Zaregistrovať existujúcu európsku alebo neeurópsku spoločnosť ako platcu DPH? V akej krajine EÚ je to výhodnejšie spraviť? Správne odpovede na všetky vaše otázky vám dajú naši špecialisti a následne spravia všetko potrebné na registráciu čísla DIČ:

  • podajú žiadosť  na príslušný daňový úrad, v ktorej bude opísaná činnosť spoločnosti a vysvetlené dôvody registrácie spoločnosti pre získanie čísla DIČ,
  • preveria proces pridelenia čísla DIČ a určenia fiškálneho agenta

Ďalej môžeme prevziať na seba:

  • vypracovanie a podanie DPH – priznaní, obsahujúcich všetky transakcie, ktoré zahrňujú číslo DIČ
  • kontrolu vyplatenia DPH do štátnej pokladnice a jeho vrátenia,
  • registráciu čísla EORI, ktoré je potrebné pri práci s colnými deklaráciami.