Emerald Consult

Holandsko

Holandsko – je svetová bašta slobody – preslávená veľmi priateľskými podmienkami daňového zaťaženia. Vďaka čomu, bola holandská jurisdikcia dlho jednou z najpopulárnejších severoeurópskych daňových rajov:

  • výška dane z príjmu obchodných spoločností: do 200 000 eur čistého zisku - 20%; pri zisku vyššom ako 200 000 eur – 25%;
  • veľmi prijateľný daňový režim pre transakcie spojené s pohybom kapitálu: holdingové spoločnosti tu neplatia daň z dividend získané z dcérskych spoločností, a taktiež daň z kapitálového  z predaja akcií. Od dane sú oslobodené aj licenčné poplatky za duševné vlastníctvo – toto špecifikum pritiahlo do krajiny nadnárodné IT spoločnosti, ktoré týmto spôsobom šetria miliardy dolárov;
  • dôveryhodný bankový systém s jednoduchou procedúrou otvorenia a zatvorenia účtov;
  • 131 platných dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia a výmene informácií (vrátane s Ruskou federáciou) dovoľujú v značnej miere znížiť zdaniteľný základ spoločnosti.

Avšak, pri zvažovaní možnosti Holandska, je potrebné brať do úvahy aj nie tak dávno začatý boj holandskej vlády s krátením daní. Zatiaľ sa to odzrkadlilo iba v uzákonení značnej kontroly nad holandskými medzinárodnými spoločnosťami – ktorá vstúpila v platnosť 1. januára 2014. Na základe tohto dekrétu sú holdingové štruktúry ktoré sa zaoberajú vnútorným financovaním a licenčnou činnosťou povinné:  

  • zabezpečiť štatút rezidenta minimálne polovici svojich riaditeľov,
  • archivovať účtovné dokumenty na území krajiny,
  • mať hlavné bankové účty na území krajiny,
  • mať v Holandsku právnickú adresu a vlastný vnútorný kapitál,
  • znášať reálne ekonomické riziká z uskutočnených operácií,
  • nesmie byť pokladaný orgánmi inej krajiny ako jej daňový rezident.

Okrem toho, finančný systém Holandska – tak ako aj v iných európskych krajinách – je značne transparentný: informácie o riaditeľoch a akcionároch spoločností sú verejne prístupné v štátnom registri, všetky zmeny v štruktúre akcionárov musia byť notársky overené a vydávanie splnomocnení  riaditeľom je možné iba na konkrétne úkony.

Napriek tomu to nijako nerobí Holandsko menej príťažlivou jurisdikciou pre vedenie seriózneho, medzinárodného biznisu.

Sme vždy pripravený zodpovedať na ľubovoľné vaše otázky, ohľadom toho ako získať z širokých možností Holandska maximálne výhody.